View Data : List Significant Weather Reports


 
Search Significant Weather Reports
Station Fields:
Location:
Date Range:
Start Date:   End Date:
Precip Value:
Flooding Value:
Searched: Report date on 7/1/2015.
Showing 20 Records.    
DateTimeStation NumberStation NameDuration MinutesNew Precip in.Total Precip in.New Snow in.Total Snow in.FloodingStateCountyView
7/1/2015  4:15 AM  PA-SS-19  Harford 1.4 NNE 1200 0.49 1.51 NA NA MinorPASusquehanna  
7/1/2015  6:00 AM  MO-JC-3  Grain Valley 0.4 SW 0 2.16 2.16 NA NA UnusualMOJackson  
7/1/2015  7:00 AM  MO-CM-20  Gravois Mills 8.4 S 215 3.20 NA NA NA  MOCamden  
7/1/2015  7:15 AM  NY-ER-50  East Aurora 0.1 ENE 15 0.40 NA NA NA  NYErie  
7/1/2015  8:00 AM  SC-BF-45  Beaufort 2.7 N 0 0.00 NA NA NA  SCBeaufort  
7/1/2015  11:30 AM  NY-CL-7  Peru 4.1 ESE 330 0.56 0.74 NA NA MinorNYClinton  
7/1/2015  12:00 PM  MA-BA-12  Orleans 1.1 E 120 2.47 2.47 NA NA MinorMABarnstable  
7/1/2015  12:00 PM  TX-GD-4  Goliad 14.5 WNW 30 1.54 NA NA NA MinorTXGoliad  
7/1/2015  1:30 PM  NY-CL-7  Peru 4.1 ESE 120 0.48 1.22 NA NA UnusualNYClinton  
7/1/2015  2:00 PM  NY-CL-7  Peru 4.1 ESE 480 1.39 1.39 NA NA UnusualNYClinton  
7/1/2015  2:25 PM  IN-HR-5  Milltown 5.7 SSE 35 1.21 NA NA NA  INHarrison  
7/1/2015  3:26 PM  CO-LR-918  Wellington 3.7 WNW 8 0.14 NA NA NA  COLarimer  
7/1/2015  3:35 PM  CO-LR-251  Stove Prairie 2 WNW 12 0.33 NA NA NA MinorCOLarimer  
7/1/2015  4:15 PM  MT-MH-16  Roundup 2.8 ESE 0 NA NA NA NA  MTMusselshell  
7/1/2015  5:05 PM  CO-WE-480  Kersey 6.9 ESE 60 0.77 0.77 NA NA NoCOWeld  
7/1/2015  6:14 PM  GA-GW-31  Snellville 4.7 SSW 14 0.31 0.31 NA NA NoGAGwinnett  
7/1/2015  6:40 PM  MT-RB-8  Melstone 6.2 SE 10 NA NA NA NA  MTRosebud  
7/1/2015  7:45 PM  MO-BN-42  Columbia 2.3 SE 40 1.58 NA NA NA MinorMOBoone  
7/1/2015  8:30 PM  MO-BN-50  Columbia 0.6 W 75 1.55 1.55 0.0 0.0 UnusualMOBoone  
7/1/2015  9:25 PM  MO-JF-14  Festus 5.2 S 3 NA NA NA NA  MOJefferson